International Coach Federation

icf_logoInternational Coach Federation jest największą organizacją skupiającą coachów na świecie. Powstało w roku 1995 jako organizacja non-profit. Jej celem było początkowo wzajemne wspieranie coachów w rozwoju zawodowym. Trzy lata później ICF zaczęło działania polegające na wyznaczaniu zasad profesjonalnego coachingu…

ICF stworzyło listę Kluczowych Kompetencji coacha oraz zbudowało Kodeks Etyki, który wyznacza standardy profesjonalnego działania w coachingu.

Usystematyzowany sposób przyznawania akredytacji coachom zapewnia wysokie standardy pracy tych, którzy mogą się taką akredytacją wylegitymować.