Szkolenia

Idee-ProzessSzkolenia tworzone przez Openminder są dopasowane do potrzeb konkretnego klienta. Przeprowadzamy analizę potrzeb szkoleniowych. Dobieramy odpowiednie działanie do sytuacji klienta. Czasem lepszym rozwiązaniem jest działanie coachingowe lub doradcze. W przypadku wyboru formy szkolenia tworzymy program, który przyniesie najwięcej korzyści jego uczestnikom i całej organizacji na poziomie pogłębienia wiedzy, zdobycia umiejętności i zmiany postaw.

 

 

Prowadzimy  szkolenia między innymi z zakresu:

Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
Warsztaty z wykorzystaniem metodologii Extended DISC
Zarządzanie  sobą w czasie
Zarządzanie sobą w stresie
Zwiększanie własnej skuteczności osobistej
Warsztaty rozwoju osobistego
Warsztaty kompetencji społecznych
Komunikacja interpersonalna
Inteligencja emocjonalna
Asertywność
Poczucie własnej wartości – klucz do pozytywnych zmian
Pozytywna energia
Zarządzanie systemem ocen pracy
Wdrażanie Assessment Center i Development Center w organizacji
Zostań profesjonalnym asesorem
Przywództwo
Motywowanie pracowników
Zarządzanie różnorodnym zespołem
Metody obniżania rotacji pracowników
Specjalistyczne szkolenia HR
ABC Coachingu
Work-Life Balance

 

Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników

W prowadzeniu biznesu najważniejszymi decyzjami bywają decyzje kadrowe. Konkurencja rynkowa nie pozwala na popełnianie błędów w tym obszarze. Źle zrekrutowani pracownicy to straty dla biznesu i dla ludzi. Odpowiednio przemyślany, zaplanowany i monitorowany proces rekrutacji zapewnia odniesienie sukcesu. Szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji pozwolą uczestnikom rozwinąć umiejętności dobrego rekrutera. Nauczą unikania błędów rekrutacyjnych i pozwolą na przeprowadzenie skutecznej i profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej, która jednocześnie wzmacnia PR firmy.
Więcej: Rekrutacja i selekcja

Warsztaty z wykorzystaniem metodologii Extended DISC

Test Extended DISC daje nam dużą wiedzę na temat stylu działania własnego, innych osób oraz całych zespołów i organizacji. Rozpoznajemy dzięki temu mocne strony i obszary do rozwoju. Wiemy, co nas motywuje a jakie warunki powodują, że nie chce nam się pracować. Warsztaty z wykorzystaniem metodologii Extended DISC są dla tych, którzy po wykonaniu Analizy Extended DISC chcą zyskać jak najwięcej korzyści z przeprowadzonego testu.
Warsztaty przewidziane są dla uczestników indywidualnie wypełniających test lub dla całych zespołów, które chcą dzięki warsztatowi pracować wydajniej.
Więcej: Extended DISC

Zarządzanie  sobą w czasie

Czasem nie możemy zarządzać. Czas płynie nieubłaganie niezależnie od tego, co robimy. Wszyscy mamy 24 godziny w ciągu doby i 7 dni w tygodniu. Możemy jednak zarządzać własnym podejściem do wykorzystania uciekającego czasu. Szkolenie Zarządzania sobą w czasie pozwoli uczestnikom na uporządkowanie własnych działań w taki sposób, aby czas zaczął działać na ich korzyść. Dzięki szkoleniu nie tylko poznają oni techniki zarządzania sobą w czasie, ale zmieni się ich postrzeganie czasu. Wzrośnie satysfakcja i skuteczność wykonywanych działań.

Zarządzanie sobą w stresie

Słowo STRES robi dużą karierę. Żyjemy szybciej, musimy więcej. Dochodzimy do naturalnych granic możliwości naszego ciała i naszej psychiki. Szkolenie z zakresu zarządzania sobą w stresie pozwoli na naturalną redukcję poziomu stresu w życiu uczestników. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy odkryją swoje rzeczywiste źródła stresu. Nauczą się przeformułowywać swoje cele w taki sposób, aby stres nie był wszechogarniający. Opanują techniki radzenia sobie w stresie oraz polubią działanie bez unikania.

Zwiększanie własnej skuteczności osobistej

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności osobistej uczestników. W dzisiejszych realiach życiowych normą jest działanie w ciągłym pośpiechu, wykonywanie wielu zadań na raz oraz zwiększony poziom stresu. Szkolenie pomoże w uporządkowaniu działania w taki sposób, aby stało się ono bardziej wydajne, mniej stresujące, sensowne i dające poczucie spełnienia. Uczestnicy szkolenia będą dzięki niemu wiedzieli, w jaki sposób lepiej zarządzać sobą (własnym czasem, życiem, karierą zawodową). Nauczą się lepszego planowania i ustalania priorytetów w drodze do odpowiednio wytyczonych celów. Poznają zasady rządzące poziomem ich energii życiowej i twórczej. Dowiedzą się, jak z prawdziwym zaangażowaniem realizować własne cele i utrzymać wysoką jakość swoich działań.

Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty te są dla tych, którzy czują, że chcą czegoś więcej. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do poprawy jakości swojego życia w pięciu obszarach: psychicznym, społecznym, fizycznym, materialnym i duchowym. Dzięki zaangażowaniu w proces uczestnicy doświadczą zmiany. Warsztaty skłaniają do refleksji nad tym, co już było, co jest i co będzie a także nad tym, co może być…
Więcej: Rozwój osobisty

Warsztaty kompetencji społecznych

Sukces człowieka zależy często od tego, jak dobrze potrafi sobie radzić w relacjach z innymi ludźmi. Wszyscy jesteśmy współzależni. Potrzebujemy innych osób do dobrego funkcjonowania. Im lepiej umiemy nawiązywać i utrzymywać dobre relacje z innymi, tym większe jest prawdopodobieństwo naszego sukcesu. Kompetencje społeczne pracowników są tym, co decyduje o efektywności organizacji jako całości. Warsztat kompetencji społecznych obejmuje takie umiejętności społeczne, jak: Komunikacja interpersonalna, Autoprezentacja, Asertywność, Inteligencja Emocjonalna itp.

Komunikacja interpersonalna

Nie wystarczy umieć mówić, żeby się porozumiewać. Nie wystarczy słuchać, żeby usłyszeć. Szkolenie z obszaru komunikacji interpersonalnej pozwoli uczestnikom na przyjrzenie się własnemu sposobowi komunikowania się z innymi. Umożliwi stworzenie skutecznych metod współpracy w zespole, opartych na dobrej komunikacji między pracownikami. Jak dopasować swój styl komunikacyjny do stylu drugiej osoby? Jak mówić, żeby mnie słuchali i jak słuchać, żeby do mnie mówili? Jak uniknąć błędów w komunikacji i jak rozwiązywać konflikty, które są nieuniknione wszędzie tam, gdzie przynajmniej dwie osoby chcą się porozumieć? Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania uczestnicy odnajdą na szkoleniu z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Inteligencja emocjonalna

Emocje są przez niektórych postrzegane jako niepotrzebne utrudniacze życia. Twierdzą oni, że gdyby emocji nie było, życie byłoby prostsze a człowiek mógłby postępować zawsze logicznie i słusznie. Jednak osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej to lepiej zorganizowani i wydajniejsi pracownicy. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy lepiej zrozumieją własne emocje. Nauczą się lepiej je rozpoznawać u siebie i u innych ludzi. Poznają sposoby lepszego regulowania własnych emocji i wykorzystania informacji i energii, które dają emocje.

Asertywność

Zachowania asertywne sprzyjają budowaniu równości w relacjach między ludźmi. Umożliwiają działanie, które nam służy, obronę własnego zdania bez lęku, swobodne i autentyczne wyrażanie emocji i korzystanie z własnych praw bez naruszania praw innych osób. Zachowania zbyt uległe, agresja i manipulacja nie sprzyjają dobrym kontaktom i pracy w grupie. Asertywność wzmacnia naszą pewność siebie, poczucie własnej wartości i pozwala budować zdrowe relacje. Nikt nie rodzi się asertywny. Wszyscy uczymy się zachowań asertywnych. Trening asertywności to inwestycja, która się zwróci.

Poczucie własnej wartości – klucz do pozytywnych zmian

Wielu ludzi stawia sobie życiowe cele. Próbują do nich dążyć, ale gdzieś po drodze coś nie wychodzi. Coś powoduje, że kręcą się w kółko. Więcej unikają niż działają. W decydujących chwilach pojawia się wewnętrzny opór. Coś w środku mówi: „nie dasz rady”, „znowu ci się nie uda”. To „coś”, często wiąże się z naszym poczuciem własnej wartości. Nauczyliśmy się myśleć o sobie w negatywny, ograniczający sposób. Warsztat „Poczucie własnej wartości – klucz do pozytywnych zmian” wskazuje drogę do odkrycia lub ponownego zbudowania silnego poczucia własnej wartości.

Pozytywna Energia

Jest to warsztat, który przeprowadza uczestników od „nie chce mi się” i „nie mam siły” do „Zrobię to!” i „Czuję, że dam radę!” Ilekroć w życiu coś robimy, kluczowym zasobem jest Energia. Możemy mieć czas, pieniądze i kompetencje… co z tego, jeśli nam się „nie chce”? Warsztat „Pozytywna Energia” pozwoli uczestnikom odkryć, co pochłania ich wewnętrzną energię, co może być jej źródłem i jakie są najlepsze sposoby na wysokoenergetyczne funkcjonowanie poprawiające jakość pracy i życia. Włącz swoje akumulatory!

Zarządzanie systemem ocen pracy

Korzyści:

 • Zwiększenie wydajności pracy
 • Ogromny wpływ na motywację pracowników
 • Jasne wytyczne rozwojowe dla wszystkich pracowników
 • Czytelna podstawa awansów, nagród i podwyżek

Wdrażanie Assessment Center i Development Center w organizacji

Korzyści:

 • Pewne decyzje rekrutacyjne i rozwojowe
 • Najwyższy standard selekcji kandydatów
 • Najwyższy standard informacji zwrotnej dla pracownika
 • Niezastąpiona baza wiedzy o kandydatach, pracownikach i ich kompetencjach
 • Trafne i sprawiedliwe określanie ścieżek rozwoju pracowników

Zostań profesjonalnym asesorem

Korzyści:

 • Profesjonalni asesorzy metodologii Assessment i Development Center w Twojej firmie
 • Obniżenie kosztów AC/DC
 • Rozwój najcenniejszych pracowników
 • Możliwość skutecznego wykorzystywania metod AC/DC w organizacji

Przywództwo

Korzyści:

 • Managerowie o postawach liderskich
 • Świadomi i odpowiedzialni liderzy
 • Liderzy, którzy znają swoją rolę w organizacji
 • Zwiększenie wydajności zarządzania

Motywowanie pracowników

Korzyści:

 • Managerowie z autentycznym wpływem na wydajność swoich zespołów
 • Zmotywowani pracownicy
 • Zdrowa atmosfera w zespołach
 • Obniżenie rotacji wśród najcenniejszych pracowników

Zarządzanie różnorodnym zespołem

Korzyści:

 • Wsparcie managerów zarządzających różnorodnymi zespołami
 • Wydajniej funkcjonujące zespoły
 • Poprawa wyników finansowych firmy

Metody obniżania rotacji pracowników

Korzyści:

 • Niższe koszty pracy
 • Mniejsza rotacja najcenniejszych pracowników
 • Lepiej zmotywowani pracownicy
 • Poprawa wizerunku pracodawcy
 • Poprawa atmosfery w organizacji
 • Większa skuteczność biznesowa

Specjalistyczne szkolenia HR

Korzyści:

 • Skuteczni pracownicy w kluczowym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • Przewaga konkurencyjna dzięki najlepszym praktykom HR
 • Poprawa jakości funkcjonowania firmy

ABC Coachingu

Korzyści:

 • Rozwój kompetencji niezbędnych w pracy coacha
 • Umiejętność prowadzenia  rozmowy coachingowej
 • Pozytywny wpływ na kulturę organizacji

Work – Life Balance

Korzyści:

 • Zmiana postawy z reaktywnej na proaktywną.
 • Umiejętność stawiania ambitnych celów będących w zgodzie z misją życiową.
 • Umiejętność poszerzania własnego wpływu na życie i zmniejszania strefy bezradności.