Outplacement

  • Stworzenie zasad działań outplacementowych
  • Wsparcie dla pracowników odchodzących z organizacji
  • Szkolenia i doradztwo indywidualne

KORZYŚCI:

  • Znacząca poprawa wizerunku pracodawcy zwalniającego pracowników
  • Zwiększenie zaangażowania pracowników pozostających w firmie