Coaching dla managerów

  • Wsparcie w osiąganiu celów managera
  • Rozwój kompetencji managerskich
  • Budowanie postawy lidera

KORZYŚCI:

  • Skuteczniejsi managerowie – wydajniejsze zespoły
  • Poprawa wyników biznesowych podległego działu/zespołu
  • Managerowie świadomi swojej roli w organizacji