Model kompetencyjny

  • Określenie najważniejszych kompetencji w organizacji
  • Zbudowanie standardów kompetencyjnych na wszystkich stanowiskach
  • Opis kolejnych poziomów danej kompetencji

KORZYŚCI:

  • Ujednolicenie działań HR
  • Ułatwienie procesów rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników
  • Czytelne wytyczne rozwojowe dla każdego pracownika
  • Jasne zasady awansu i lepiej zmotywowani pracownicy