Rekrutacja i selekcja

handshakeDoradztwo w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników:

- Prowadzenie procesów rekrutacyjnych
Kompleksowe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego od zbadania potrzeb rekrutacyjnych poprzez przeprowadzenie najlepiej dopasowanych procedur rekrutacji i selekcji aż po prezentację najlepszych kandydatów.

- Diagnoza jakości procesu rekrutacji i selekcji w organizacji
W celu obniżenia kosztów pracy lub obniżenia rotacji pracowników, istotne jest, aby przyjrzeć się bliżej procesowi rekrutacji i selekcji. Być może dochodzi do zaniedbań w tym zakresie lub po prostu rekruterom brakuje kompetencji. Tylko jeśli wiemy, jak rzeczywiście wygląda proces rekrutacji i selekcji w organizacji i jaka jest jego rzeczywista jakość, jesteśmy w stanie wprowadzić lepszy standard.

- Budowanie standardów rekrutacyjnych w organizacji
W procesach rekrutacyjno – selekcyjnych łatwo o popełnienie wielu małych błędów, które znacznie zwiększają ryzyko poniesienia zbyt wysokich kosztów pracy. Wprowadzenie profesjonalnych standardów na każdym etapie rekrutacji i selekcji powoduje optymalizację tego procesu. Maksymalizowane są korzyści z zatrudnienia tylko najlepszych pracowników a zmniejszane do koniecznego minimum koszty błędów rekrutacyjnych i rotacji. Standardy rekrutacyjne obejmują:
- Standaryzację na etapie badania potrzeby rekrutacyjnej
- Standaryzację na etapie poszukiwania pracowników
- Standaryzację na etapie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, badania kompetencji kandydatów, podejmowania decyzji kadrowych
- Standaryzację na etapie wprowadzania nowych pracowników do organizacji
- Budowanie narzędzi rekrutacyjnych (arkuszy wywiadów, wzorów aplikacyjnych, standardów rozmów)
- Tworzenie podręczników procesu rekrutacji i selekcji