Doradztwo

compassOpenminder wspiera swoich klientów, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Dostarczamy najlepszych rozwiązań i inspirujemy w drodze do ich wdrażania. Pracujemy w oparciu o partnerskie relacje z klientami, bo tylko wtedy nasze działania mają szansę doprowadzić do pozytywnych zmian.

 

 

 

Oferujemy usługi doradcze w zakresie:

Doradztwo w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników:
- Prowadzenie procesów rekrutacyjnych
- Diagnoza jakości procesu rekrutacji i selekcji  w organizacji
- Budowanie standardów rekrutacyjnych w organizacji
Więcej: Rekrutacja i selekcja

Doradztwo w zakresie budowania własnej kariery:
- Kierowanie własnym rozwojem w organizacji
- Strategia awansowania
- Wybór rodzaju poszukiwanej pracy
- Budowanie dokumentów aplikacyjnych
- Strategie poszukiwania pracy
- Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Więcej: Budowanie kariery

Konsultacje psychologiczne
Współpraca z psychologiem w zakresie określonym przez klienta.
Dla osób, które mają potrzebę poukładania spraw związanych z relacją z sobą samym, w relacji z drugą osobą lub większą grupą.
Więcej: Konsultacje psychologiczne

Analizy i konsultacje Extended DISC
Extended DISC to metodologia pozwalająca w prosty sposób opisać styl zachowania, temperament, mocne strony i wiele innych obszarów osobowości. Wypełnienie testu pozwala na określenie tych obszarów, w których dana osoba jest najmocniejsza oraz tych, w których nie czuje się dobrze. Analiza Extended DISC jest świetnym narzędziem wspierającym procesy:
- coachingu
- rekrutacji
- badania potencjału zespołu lub organizacji
- identyfikacji potencjału członków zespołu
- budowania zespołu
- rozwoju liderów
- planowania karier
- poprawy atmosfery w organizacji
- rozwiązywania konfliktów
- poprawy relacji pomiędzy pracownikiem a szefem
- poprawy relacji pomiędzy parą pracowników
- budowaniem relacji pomiędzy klientem i coachem
- rozwijania liderów
Więcej: Extended DISC