Usługi dla gastronomii

Work surface and kitchen equipment in professional kitchenOpenminder oferuje profesjonalne doradztwo dla osób otwierających i prowadzących lokale gastronomiczne. Prowadzimy prace projektowe oraz pomagamy przejść przez niezbędne procedury administracyjne. Rekrutujemy i szkolimy pracowników restauracji. Wspieramy naszych Klientów w rozwoju poprzez indywidualne sesje coaching’owe i szkolenia zespołu.

Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi dla klientów z branży gastronomicznej,
m.in. takie jak:

 

Doradztwo przy wyborze lokali

Istotną kwestią przy otwieraniu obiektu gastronomicznego jest wybór lokalu. Niezbędne jest uwzględnienie obowiązujących przepisów i wymogów sanitarnych już na tym etapie. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnych problemów w czasie projektowania a także funkcjonowania obiektu.

Projektowanie lokali gastronomicznych – przygotowanie projektu technologicznego

Oferujemy opracowanie projektów technologicznych dla restauracji, pizzerii, barów, kawiarni, kuchni szpitalnych, cateringowych, hotelowych, stołówek, domów weselnych, powierzchni sklepowych, piekarni, itp.

Opracowanie projektu technologicznego obiektu gastronomicznego obejmuje:
- inwentaryzację stanu istniejącego,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- opis działalności obiektu
- projekt układu funkcjonalnego pomieszczeń z uwzględnieniem głównych przepływów technologicznych, spełniający wymogi Sanepidu
- wykaz pomieszczeń
- dobór i rozmieszczenie urządzeń technologicznych
- wytyczne dla branż: architektoniczno-budowlanej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, gazu, elektrycznej
- zapotrzebowanie na media
- zaopiniowanie projektu przez rzeczoznawcę san-hig

Projekt uwzględnia wymogi nakładane przez system HACCP.
Dokumentacja przekazywana jest w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Pomoc w doborze wyposażenia wnętrz – kuchni, sali konsumenckiej

Na życzenie klienta pomagamy w wyborze dostawcy sprzętu poprzez:
- spotkania z dostawcami
- porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty
- prowadzenie rozmów negocjacyjnych z dostawcami

Opracowanie standardów higieny, wdrożenia systemu HACCP, GHP, GMP, przeszkolenie personelu

Celem każdego właściciela jest nie tylko produkcja posiłków ale także zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego świadczonych usług.

Praktyką wymaganą przez polskie przepisy jest wdrożenie sytemu HACCP (System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli), GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) i GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej).

W zakresie naszych usług oferujemy:
- opracowanie wymaganej do uruchomienia lokalu – dokumentacji GHP, GMP oraz systemu HACCP,
- wdrożenie systemu HACCP oraz GHP i GMP
- przeszkolenie personelu w powyższym zakresie,
- wszelkie doradztwo związane z aspektami higieny w obiektach gastronomicznych,
Dokumentacja przekazywana jest w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Uzgodnienia Sanepid

Proponowane rozwiązania uwzględniają wymogi służb sanitarnych. W trakcie opracowania dokumentacji konsultujemy się z Sanepidem, tak aby nie było problemów z uzgodnieniem ostatecznym. Przekazywana Klientowi dokumentacja jest pozytywnie zaopiniowana przez Sanepid. Na życzenie Klienta uczestniczymy w odbiorze końcowym.

Program „Tajemniczy Gość”

Jest to doskonały sposób na sprawdzenie działania standardów w danym lokalu lub całej sieci. Polega on na tym, że restaurację odwiedza specjalnie w tym celu przeszkolony klient, nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości.

Program „Tajemniczy Gość” pozwala zbadać zarówno całokształt funkcjonowania lokalu widziany oczami klienta jak i wybrane aspekty. Mogą to być między innymi:
- Czystość lokalu i jego wygląd
- Standard obsługi klienta
- Zachowanie załogi restauracji
- Jakość produktu (wygląd, smak, zapach, zgodność z menu itp.)

Usługi HR i szkolenia:

- wprowadzanie standardów rekrutacyjnych
W procesach rekrutacyjno – selekcyjnych łatwo o popełnienie wielu małych błędów, które znacznie zwiększają ryzyko poniesienia zbyt wysokich kosztów pracy. Wprowadzenie profesjonalnych standardów na każdym etapie rekrutacji i selekcji powoduje optymalizację tego procesu. Maksymalizowane są korzyści z zatrudnienia tylko najlepszych pracowników a zmniejszane do koniecznego minimum koszty błędów rekrutacyjnych i rotacji.

- podręczniki i szkolenia z zakresu rekrutacji załogi
W prowadzeniu biznesu najważniejszymi decyzjami bywają decyzje kadrowe. Konkurencja rynkowa nie pozwala na popełnianie błędów w tym obszarze. Źle zrekrutowani pracownicy to straty dla biznesu i dla ludzi. Odpowiednio przemyślany, zaplanowany i monitorowany proces rekrutacji zapewnia odniesienie sukcesu. Szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji pozwolą uczestnikom rozwinąć umiejętności dobrego rekrutera. Nauczą unikania błędów rekrutacyjnych i pozwolą na przeprowadzenie skutecznej i profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej, która jednocześnie wzmacnia PR firmy. Podręcznik ze standardami rekrutacji pozwoli zatrzymać na długi czas w organizacji wiedzę zdobytą na szkoleniu i stale dbać o wysoki poziom rekrutacji.

- program „Tajemniczy Kandydat”
Jest to doskonały sposób na sprawdzenie działania standardów rekrutacji w danym lokalu lub całej sieci. Polega on na tym, że do restauracji zgłasza się specjalnie w tym celu przeszkolony kandydat do pracy, nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości.
Program „Tajemniczy Kandydat” pozwala zbadać funkcjonowanie procesu rekrutacji:
Szybkość reakcji na aplikację kandydata
Standard prowadzonej rozmowy rekrutacyjnej
Skuteczność doboru pracowników
Budowanie wizerunku sieci lub lokalu jako dobrego pracodawcy

- rekrutacja pracowników
Kompleksowe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego od zbadania potrzeb rekrutacyjnych poprzez przeprowadzenie najlepiej dopasowanych procedur rekrutacji i selekcji aż po prezentację najlepszych kandydatów.
Więcej: Rekrutacja i selekcja

- szkolenia z zakresu kompetencji miękkich
Warsztaty z wykorzystaniem metodologii Extended DISC
Zarządzanie  sobą w czasie
Zarządzanie sobą w stresie
Zwiększanie własnej skuteczności osobistej
Warsztaty rozwoju osobistego
Warsztaty kompetencji społecznych
Komunikacja interpersonalna
Inteligencja emocjonalna
Asertywność
Poczucie własnej wartości – klucz do pozytywnych zmian
Pozytywna energia
Więcej: Szkolenia

- budowanie systemów motywacyjnych
Zbudowanie odpowiedniego systemu motywującego pracowników lokalu gastronomicznego jest niezbędne, aby dysponować dobrze wyszkoloną i zmotywowaną załogą. Jak zaplanować ścieżkę kariery aby uniknąć zdemotywowania, wypalenia zawodowego a nawet działania na szkodę pracodawcy?  Należy dokładnie rozważyć jakie środki finansowe i pozafinansowe będą najskuteczniej oddziaływać na chęć do pracy.

- coachingi
Według niektórych badań stopa zwrotu z coachingu waha się pomiędzy 100 a 1000%.  Znaczy to, że na coachingu właściwie nie da się stracić a zyskać można wiele. Pracownik, który uczestniczy w procesie coachingu to zmotywowany pracownik. Taki, który wie, po co pracuje i wie, co chce osiągnąć dzięki pracy. Taki pracownik przyczynia się do zwiększenia zysków całej organizacji. Kierownik, któremu zapewni się coacha to kierownik, który skuteczniej zarządza grupą pracowników. Zysk w takim przypadku jest jeszcze większy.
Więcej: Coaching

- konsultacje psychologiczne
Wsparcie w zakresie optymalnego funkcjonowania:
- w relacji z sobą samym
- w relacji z drugą osobą
- w grupie
Praca możliwa jest w obszarze wskazanym przez klienta. Przykładowe obszary wsparcia to:
- Asertywność
- Budowanie poczucia własnej wartości
- Autoprezentacja
- Wytyczanie i realizacja celów
- Zwiększanie własnej skuteczności
- Zarządzanie sobą w czasie
- Zarządzanie sobą w stresie
- Zmiany w życiu
- Budowanie pozytywnych nawyków
- Poprawa jakości życia
- Rozwój osobisty
- Kariera zawodowa
- Budowanie indywidualnego planu rozwoju
- Poprawa relacji z szefem
- Poprawa relacji w związku