Assessment / Development Center

  • Wielowymiarowy proces oceny kompetencji kandydatów lub pracowników
  • Obiektywna obserwacja próbek pracy
  • Najskuteczniejsze narzędzie rekrutacji lub oceny kompetencji pracowników

KORZYŚCI:

  • Pewne decyzje rekrutacyjne / rozwojowe
  • Najwyższy standard selekcji kandydatów
  • Najwyższy standard informacji zwrotnej dla pracownika
  • Niezastąpiona baza wiedzy o kandydatach,  pracownikach i ich kompetencjach
  • Trafne i sprawiedliwe określanie ścieżek rozwoju pracowników