Coaching grupowy

  • Praca coachingowa nad celami wielu osób równocześnie
  • Wykorzystanie zasobów grupy do rozwoju wszystkich jej członków
  • Rozwijanie wybranych przez grupę kompetencji

KORZYŚCI:

  • Wielu uczestników w jednym czasie
  • Zwiększone efekty coachingu dzięki pracy w grupie
  • Rozwój kompetencji społecznych