Wartościowanie stanowisk pracy

  • Aktualizacja płac według sprawdzonych metodologii
  • Diagnoza wartości określonych stanowisk dla organizacji
  • Identyfikacja stanowisk kluczowych
  • Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla zespołu wartościującego

KORZYŚCI:

  • Optymalizacja kosztów pracy
  • Zmniejszenie rotacji pracowników na kluczowych stanowiskach
  • Poprawa wydajności biznesowej
  • Utrzymanie motywacji pracowników kluczowych