Wdrażanie misji, wizji i wartości firmy

  • Wsparcie w tworzeniu i wdrożeniu misji, wizji i wartości firmowych
  • Wdrożenie  misji, wizji i wartości, których współtwórcami czują się pracownicy firmy
  • Budowanie systemu wartości firmy, który przełoży się na realne działania

KORZYŚCI:

  • Jasne wytyczne dla  strategii firmowej
  • Wskazówki dla konkretnych działań na każdym poziomie organizacji
  • Uporządkowanie systemu priorytetów organizacji
  • Pracownicy świadomi swojej roli