Wdrażanie kultury coachingowej w firmie

  • Określenie celów zmian organizacyjnych i wdrożenie
  • Diagnoza kluczowych zmian
  • Wprowadzenie coachów zewnętrznych lub szkolenia dla coachów wewnątrz organizacji

KORZYŚCI:

  • Wydajniejsza firma
  • Skuteczne zespoły
  • Dobra atmosfera pracy
  • Niska rotacja cennych pracowników