Realizacje

Setki godzin coachingu indywidualnego
•    Business coaching
•    Life coaching
•    Cereer coaching
•    Coaching dla managerów
•    Coaching w zakresie indywidualnie dopasowanych obszarów rozwoju

Grupa Energa
•    Warsztaty Extended DISC oraz praca indywidualna w oparciu o wyniki testu Extended DISC
z Członkami Zarządu Grupy Energa

T – mobile
•    Szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników
•    Coaching on Job

Mary Kay
•    Ocena 360 stopni dla Managerów
•    Coaching dla Managerów

AmRest Sp z o.o. (KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, Rodeo Drive, Freshpoint)
•    Ponad 600 godzin szkoleń  dla Managerów
•    Ponad 250 godzin coachingu/mentoringu dla Managerów
•    Tysiące godzin rekrutacji Managerów
•    Autorski Program „Tajemniczy Kandydat” – własna metoda badania i oceny jakości procesu rekrutacji w organizacji
•    Tworzenie standardów rekrutacyjno – selekcyjnych

Makro
•    Coaching on Job

Britenet
•    Coaching on Job

Lechaa Consulting Sp. z o.o.
•    Career coaching
•    Doradztwo w zakresie poszukiwania pracy
•    Autoprezentacja
•    Zwiększanie skuteczności osobistej

Equus
Szkolenia i warsztaty z zakresu:
•    Komunikacja w Partnerstwie
•    Inteligencja Emocjonalna / Motywacja
•    Asertywność
•    Zarządzanie Stresem
•    Budowanie poczucia własnej wartości

Navigator Training Direction
Szkolenia grupowe i konsultacje indywidualnych z zakresu:
•    Efektywność osobista
•    Rozwój osobisty
•    Kompetencje społeczne

Fenix
Warsztaty psychologiczne z zakresu:
•    Rozwój osobisty
•    Kompetencje społeczne

Akademia Leona Koźmińskiego
•    Coaching grupowy dla osób prowadzących własny Biznes w sektorze kreatywnym
•    Wykłady z zakresu zdobywania akredytacji Coacha ICF

Global Training Centre
Szkolenia grupowe i konsultacje indywidualne z zakresu:
•    Efektywność osobista
•    Rozwój osobisty
•    Kompetencje społeczne

FR Consulting
•    Tworzenie standardów rekrutacyjnych
•    Doradztwo w zakresie rekrutacji

Mayland Real Estate Sp. z o.o. / Czarni Café
•    Standardy rekrutacyjne
•    Podręcznik rekrutacji pracowników
•    Podręcznik wprowadzenia i adaptacji pracowników
•    Podręcznik utrzymania pracowników
•    Podręcznik rozwoju i awansowania pracowników
•    Arkusze rekrutacyjno – selekcyjne

Sieć Pizzeria Nirvana
•    Standardy rekrutacyjne
•    Podręczniki rekrutacyjno – selekcyjne
•    Szkolenia i doradztwo w zakresie rekrutacji i selekcji

The Quality of Life/Sieć Sklepów Topaz
•    Doradztwo rekrutacyjne
•    Tworzenie standardu rekrutacji
•    Rekrutacja i selekcja kandydatów

Grafton Recruitment
•    Rekrutacja i selekcja kandydatów z branży IT&Technologies

Carey Agri (Grupa CEDC)
•    Rekrutacja i organizacja szkoleń

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
•    Indywidualne doradztwo Psychologiczne
•    Terapia psychologiczna
•    Coaching

Polski Związek Niewidomych
•    Coaching Grupowy
•    Warsztaty Psychologiczne

Projekty Unijne – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
•    Poddziałanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia” – coaching grupowy
•    Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” – szkolenie z zakresu poczucia własnej wartości, warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji społecznych
•    Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” – warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji społecznych
•    Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – pośrednictwo i trening pracy, warsztaty psycho-edukacyjne