System ocen pracy

  • Dopasowanie idealnego systemu oceny do danej organizacji
  • Stworzenie systemu ocen pracy, który służy pracownikowi i organizacji
  • Wdrożenie cyklicznego systemu ocen wraz z planem jego ustawicznej poprawy

KORZYŚCI:

  • Zwiększenie wydajności pracy
  • Ogromny wpływ na motywację pracowników
  • Jasne wytyczne rozwojowe dla pracowników
  • Czytelna podstawa awansów, nagród i podwyżek