Coaching rekrutacyjny

Przykładowe cele spotkań w coachingu rekrutacyjnym:
1. Zwiększenie skuteczności rekrutacyjno – selekcyjnych działań Klienta
2. Zwiększenie efektywności rozmów rekrutacyjnych
3. Wzrost umiejętności odpowiedniej weryfikacji kompetencji kandydatów
4. Wzrost kompetencji prowadzenia negocjacji wynagrodzenia z kandydatem

Obszary oddziaływania Coacha:
- Odpowiednie rozplanowanie czasu i miejsca rozmowy selekcyjnej
- Skuteczność wstępnej rozmowy telefonicznej (procent kandydatów stawiających się na spotkaniu)
- Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (wydrukowane dokumenty aplikacyjne, narzędzia do notowania, ewentualnie przygotowany „arkusz rekrutacyjny”)
- Przywitanie kandydata
- Przedstawienie się
- Elementy budowania odpowiedniej atmosfery na rozmowie kwalifikacyjnej
- Odpowiedni savoir-vivre rozmowy z kandydatem
- Praca z dokumentami aplikacyjnymi – zdobywanie brakujących informacji, wyjaśnianie niedopowiedzeń, odkrywanie nieprawdziwych zapisów
- Umiejętność przeciwdziałania możliwym błędom oceny
- Odpowiedni dobór badanych kompetencji
- Skuteczne badanie kompetencji
- Skuteczne zadawanie pytań i zadań
- Pogłębianie pytań prowadzące do odkrycia prawdy o kandydacie
- Umiejętność słuchania i podążania za kandydatem wtedy, kiedy jest to uzasadnione
- Umiejętność zachowania dyscypliny rozmowy (trzymanie się tematu, celu)
- Dobry sposób prowadzenia rozmowy o warunkach finansowych
- Odpowiedni sposób prowadzenia negocjacji dotyczących warunków finansowych
- Plan rozmowy kwalifikacyjnej
- Kontrolowanie czasu rozmowy kwalifikacyjnej
- Prowadzenia skutecznych notatek w trakcie spotkania
- Odpowiednia prezentacja firmy (PR pracodawcy)
- Odpowiednie prezentowanie zalet i ujemnych stron współpracy z firmą
- Umiejętność odpowiedzi na pytania klienta
- Dobre zakończenie rozmowy
- Odpowiednie podejmowanie decyzji kadrowych
- Planowanie dalszych działań odnośnie danego kandydata
- Inne obszary wskazane przez Klientów podczas wstępnego badania potrzeb

Forma spotkań:
Możliwe są dwie formy spotkań coachingowych:
1. Coaching z rozmowami rekrutacyjnymi prowadzonymi na żywo w obecności coacha. W tym przypadku Klienci umawiają wcześniej rzeczywiste spotkania rekrutacyjne z rzeczywistymi kandydatami.
2. Coaching bez rzeczywistych spotkań rekrutacyjnych. Dopasowany do potrzeb Klientów – dostarczający potrzebnej wiedzy, rozwijający umiejętności i kształtujący postawy poprzez rozmowę, odpowiednie ćwiczenia i próbki pracy rekruterskiej.

Przykładowe opisy spotkań:
Każda rozmowa coachingowa będzie składała się z trzech typów oddziaływań na wiedzę, umiejętności oraz postawę Klienta:
A: Coaching
B: Coaching i Mentoring odnoszący się do wcześniej zdobytej wiedzy Klienta
C: Mentoring/Doradztwo oparte na najlepszych praktykach oraz kompetencjach Mentora w zakresie rekrutacja/selekcja

A: Coaching

Coaching jest taką formą wspierania rozwoju kompetencji, w której Klient dochodzi do najlepszych rozwiązań dzięki pytaniom zadawanym przez Coacha. Jest to metoda najmniej inwazyjna a jednocześnie gwarantująca największy wpływ na pozytywną zmianę zachowań i postaw Klienta. Pytania coachingowe będą zadawane Klientowi przez Coacha w tych obszarach, w których Coach zaobserwuje potrzebę zmian i rozwoju.

Przykładowa sytuacja:
Coach zaobserwował, że pytania selekcyjne zadawane przez Klienta nie zmierzały do badania konkretnych kompetencji.

Przykład oddziaływania Coacha:
Coach: Jakie kompetencje kandydata zbadałeś podczas tej rozmowy?
Klient: Właściwie nie miałem na celu badania konkretnych kompetencji, rozmowa toczyła się sama i była płynna.
Coach: Skąd zatem będziesz wiedział, czy zatrudnić tego kandydata?
Klient: Będę musiał to sobie jeszcze przemyśleć.
Coach: Jakie aspekty weźmiesz wtedy pod uwagę?
Klient: Czy jest nastawiony na cel, kreatywny…
Coach: Ok. rozważmy zatem nastawienie na cel. Jak ocenisz, czy kandydat był nastawiony na cel?
Klient: … Nie wiem. Chyba był.
Coach: Na jakiej podstawie możesz to stwierdzić?
Klient: Trzeba by było zadać mu pytanie z tego zakresu.
Coach: Co zatem spowodowało, że takie pytania nie padły?
Klient: To było trochę tak, że nie za bardzo wiedziałem, czego szukam.
Coach: Co możesz poprawić w tym zakresie przy następnej rozmowie?
Klient: Wybrać, konkretne kompetencje, których poszukuję i zadawać pytania, które te kompetencje badają.
Coach: Ok. Jakie to mogą być pytania?

B: Coaching i Mentoring odnoszący się do wcześniej zdobytej wiedzy Klienta
W przypadku tego typu oddziaływania może być wskazane przywołanie lub przypomnienie wybranych aspektów wcześniejszej rozmowy.

Przykładowa sytuacja: Coach zaobserwował, że rozmowa selekcyjna prowadzona przez Klienta pozbawiona jest odpowiedniej struktury.

Przykład oddziaływania Coacha:
Coach: Jaki był założony przez Ciebie plan tej rozmowy?
Klient: Nie zastosowałem żadnego planu. Trochę mi się to wszystko rozsypało. Zapomniałem zapytać o kilka ważnych rzeczy…
Coach: Pamiętasz układ rozmowy rekrutacyjnej, który stworzyłeś?
Klient: Coś tam pamiętam, ale nie do końca.
Coach (Wracając do notatek z odpowiedniej części rozmowy): Ok wróćmy zatem do tego tematu. Stworzyłeś wtedy taki układ rozmowy kwalifikacyjnej:
1. Przywitanie i przedstawienie się
2. Pytania do kandydata odnośnie CV
3. Pytania problemowe do kandydata (badanie kompetencji)
4. Ćwiczenie
5. Rozmowa o pieniądzach
6. Informacja o firmie
7. Pytania Kandydata
Klient: Dobrze byłoby to pamiętać w czasie rozmowy.
Coach: Co możesz zrobić, żeby o tej strukturze pamiętać?
Klient: Mogę sobie np. zapisać te punkty i zaglądać do nich…

C: Mentoring/Doradztwo oparte na najlepszych praktykach oraz kompetencjach Coacha w zakresie rekrutacja/selekcja
Mentoring/Doradztwo to bezpośrednie przekazywanie wiedzy i wskazówek Klientowi. Przekazywanie ich w rzeczywistej sytuacji, jako rozwiązanie konkretnego problemu, odnosi dużo większy skutek niż podobna wiedza przekazywana „na sucho” w trakcie szkolenia.

Przykładowa sytuacja: Coach zaobserwował, że Klient nie prowadzi notatek a po dwóch rozmowach nie pamięta, co się wydarzyło podczas pierwszego spotkania.

Przykład oddziaływania Coacha:
Coach: Widzę, że trudno Ci jest pamiętać fakty z kilku rozmów. Co powoduje, że nie zapisujesz sobie tego, co mówi kandydat?
Klient: Głupio jest tak z kimś rozmawiać i nie patrzeć mu w oczy w czasie tej rozmowy. Poza tym będzie widział, co piszę.

Coach: Podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest to sprawa normalna, że rekruter notuje. Możesz na początku rozmowy wspomnieć o tym, że będziesz prowadził notatki. Kandydat się tego spodziewa. Jednoczesne słuchanie i pisanie można łatwo wyćwiczyć w ciągu kilku rozmów. Jeśli nie chcesz, żeby kandydat widział, co zapisujesz, warto mieć podkładkę, którą trzymasz przodem do siebie. Po kilku rozmowach bez prowadzenia notatek trudno jest pamiętać, o czym była pierwsza rozmowa. Zwiększa się prawdopodobieństwo błędu w wyborze kandydata, bo wtedy kierujesz się raczej wrażeniem niż konkretnymi faktami. Notatki to taki twój cenny ślad po rozmowie kwalifikacyjnej. Umożliwiają skuteczne ocenianie kandydata i porównywanie kandydatów między sobą….. itd.

KORZYŚCI:

  • Rozwój kompetencji rekrutacyjnych
  • Doskonalenie procesu rekrutacji poprzez doświadczenie
  • Bezpośrednie przełożenie na wyniki biznesowe