Systemy premiowe

System premiowania działa tylko wtedy, gdy jest odpowiednio skonstruowany. Warunkiem skuteczności jest wypracowanie przez przedsiębiorstwo własnego systemu premiowania bez kopiowania rozwiązań funkcjonujących w innych firmach.

Proponowane przez Openminder systemy premiowe zakładają przemyślane ukierunkowanie pracowników na realizację celów biznesowych, kluczowych dla firmy przez powiązanie części ich wynagrodzenia z wynikami firmy.

Pracownicy zobaczą wtedy organizację jako całość.  Doświadczą ścisłego powiązania rozwoju firmy i wzrostu zysków z większymi zarobkami dla nich. Zwiększy to ich zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Wsparcie Openminder w zakresie systemów premiowych to między innymi:

  • Ustalenie zasad funkcjonowania systemu premiowania
  • Stworzenie mechanizmu naliczania premii
  • Szkolenia dla administratorów i pracowników

KORZYŚCI:

  • Obniżenie kosztów pracy
  • Poprawa konkurencyjności firmy
  • Koncentracja pracowników na obszarach najistotniejszych dla firmy