Konsultacje Psychologiczne

BalanceDla tych, którzy oczekują nie tylko pytań ale i odpowiedzi. Wsparcie w zakresie optymalnego funkcjonowania:
- w relacji z sobą samym
- w relacji z drugą osobą
- w grupie

Praca możliwa jest w obszarze wskazanym przez klienta. Przykładowe obszary wsparcia to:
- Asertywność
- Budowanie poczucia własnej wartości
- Autoprezentacja
- Wytyczanie i realizacja celów
- Zwiększanie własnej skuteczności
- Zarządzanie sobą w czasie
- Zarządzanie sobą w stresie
- Zmiany w życiu
- Budowanie pozytywnych nawyków
- Poprawa jakości życia
- Rozwój osobisty
- Kariera zawodowa
- Budowanie indywidualnego planu rozwoju
- Poprawa relacji z szefem
- Poprawa relacji w związku
- Radzenie sobie w sytuacji problemów z płodnością
- Radzenie sobie i poprawa jakości życia w sytuacji choroby