Programy rozwoju liderów

 

1. Dobór liderów

 • Stworzenie kryteriów doboru do grupy rozwijanych liderów
 • Wsparcie w przeprowadzeniu doboru liderów do grupy uczestniczących w programie rozwojowym
 • Rekrutacja wewnętrzna do projektu

KORZYŚCI:

 • Obiektywny proces doboru
 • Jasne zasady rozwoju
 • Zdrowa atmosfera wspierania rozwoju liderów

 

2. Badania diagnostyczne

 • Obiektywne  badanie kompetencji
 • Development Center
 • Dopasowanie oddziaływań rozwojowych do rzeczywistych potrzeb

KORZYŚCI:

 • Obniżenie kosztów programu rozwojowego
 • Maksymalizacja efektywności programów rozwojowych

 

3. Ścieżki szkoleniowe

 • Szkolenia dopasowane do potrzeb
 • Rozwój kompetencji managerskich i liderskich
 • Budowanie postawy lidera

KORZYŚCI:

 • Nabycie przez liderów wiedzy i rozwój umiejętności
 • Stworzenie elity managerów, którzy przyspieszą rozwój organizacji
 • Utrzymanie najlepszych liderów w firmie

 

4. Coaching dla liderów

 • Coaching wybranych kompetencji liderskich
 • Praca indywidualna z coachem w kluczowych obszarach rozwojowych

KORZYŚCI:

 • Wzmocnienie efektu szkoleń
 • Trwałe zmiany na poziomie postaw
 • Najwyższa stopa zwrotu w działaniach rozwojowych