Adaptacja pracowników

  • Standaryzacja procesu wprowadzania pracowników do firmy
  • Zastosowanie najlepszych praktyk on-boardingu
  • Podręczniki adaptacyjne

KORZYŚCI:

  • Obniżenie rotacji w początkowym okresie zatrudnienia
  • Mocny kluczowy element employer brandingu
  • Nowy pracownik wydajny i zmotywowany