Coaching zespołowy

  • Praca nad celami zespołu, który na co dzień pracuje razem
  • Zespół pracuje jako całość nad wspólnym celem

KORZYŚCI:

  • Większa efektywność zespołu
  • Poprawa relacji zespół – lider i relacji wewnątrz zespołu
  • Bezpośrednie przełożenie na wyniki biznesowe zespołu