Coaching relacji

  • Praca coacha z parą pracowników
  • Celem jest optymalizacja relacji przełożony – podwładny lub relacji dwóch współpracowników
  • Praca w sytuacjach trudnych i konfliktowych

KORZYŚCI:

  • Wydajniejsze funkcjonowanie kluczowych par pracowników
  • Zdrowe i asertywne relacje
  • Poprawa atmosfery w firmie