Associate Certified Coach

ACC_PRINTZdobycie akredytacji Associate Certified Coach w International Coach Federation to dowód wysokiego poziomu prowadzonych coachingów. Uwierzytelnia ona poziom posiadanych przez coacha kompetencji.  Kiedy coach legitymuje się akredytacją ICF stwierdza jednocześnie: „Największa międzynarodowa organizacja coachingowa sprawdziła moje kompetencje i potwierdza, że prowadzony przeze mnie coaching  spełnia wysokie standardy”…

Dla mnie osobiście zdobycie Akredytacji ACC w ICF było sposobem automotywacji w utrzymaniu wysokiego poziomu coachingu w stałym kontakcie z Kluczowymi Kompetencjami i Kodeksem Etycznym. Proces akredytacji pozwolił mi na utrzymanie i rozwinięcie własnych kompetencji.

Aby zdobyć akredytację na poziomie ACC w ICF należy:

- Odbyć  minimum 60 godzin akredytowanego szkolenia dla coachów

- Przeprowadzić minimum 100 godzin coachingu dla klientów w tym 75 godzin płatnych. (Coaching dla przynajmniej 8 klientów)

- Odbyć  10 godzin mentor – coachingu, z coachem posiadającym akredytację

- Zdobyć 2 listy referencyjne od coachów, którzy byli świadkiem prowadzonego przez coacha procesu coachingu

- Zdać egzamin, który polega na przeprowadzeniu sesji coachingowej, podczas której należy zaprezentować w odpowiednim stopniu Kluczowe Kompetencje coacha.